Školení poradců

Všem našim poradcům nabízíme zajištění odborného vzdělávání a účast na školeních pořádaných jednotlivými finančními institucemi, které nabízejí tu nejvyšší kvalitu.

Mimo zákonem stanovených certifikačních školení a povinných certifikačních kurzů jsou všechna ostatní školení dobrovolná. Záleží pouze na jednotlivých poradcích, která školení si vyberou a ve kterých oblastech se chtějí zdokonalovat a rozvíjet.