Přihlásit se do portálu

Penzijní zabezpečení

Dlouhodobé spoření na penzi je produktem, který je výrazně podporován státem nejen přímým příspěvkem, ale také daňovými úlevami. Tento produkt, dříve nazývaný “penzijní připojištění se státním příspěvkem”, byl od r. 2013 změněn na “doplňkové penzijní spoření” a v rámci celé penzijní reformy se označuje jako tzv. III.pilíř. I když má tento produkt uzavřeno již více než 5 mil. občanů, částka, kterou si většina spoří je velmi nízká a jen obtížně může vytvořit významnější příspěvek k penzi. Od počátku roku 2016 je možné uzavírat smlouvy tzv. III. pilíře všem občanům, tedy i nezletilým dětem.

V oblasti penzijního zabezpečení spolupracujeme s těmito stavebními spořitelnami:

  • Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.
  • Generali penzijní společnost, a.s.
  • KB Penzijní společnost, a.s.
  • Allianz penzijní společnost, a.s.

 

Potřebuji poradit

Políčka označené * jsou povinná